News

Check out market updates

GENERAČNÍ RENTA Z NAYA NADACE-ŽIVOT BEZ STAROSTÍ!!!

CO JE NADACE

Nadace je jedním z obvyklých nástrojů pro správu majetku. Různé jurisdikce nabízejí rozdílné režimy, ve kterých může nadace fungovat. Nejčastějšími zeměmi pro sídlo nadací jsou Holandsko, Lichtenštejnsko, Panama, Seychely nebo Anquilla.
Díky právní subjektivitě je majetek vložený do nadace chráněn mezinárodními dohodami o ochraně investic.
Nadace zachovává oddělení majetku od původního zakladatele. V evropských zemích náklady na správu nadace převyšují náklady na jiná korporátní řešení, dosahující podobný efekt. Důvodem je především nutnost splnění relativně přísných regulačních
podmínek.Vlastníkem majetku je nadace, která je takto zapsána ve všech veřejných i neveřejných registrech. Nadace vede záznamy o zakladateli i beneficientech, které však za běžných okolností neposkytuje třetím stranám.

VÝHODY NADACE

Právní subjektivita.Vysoká ochrana majetku.Daňově neutrální.
Nejsou zdaněny její zisky, převod majetku do nadace, ani samotná distribuce majetku směrem k beneficientům.
Nadace se nedá zrušit, nemůže měnit své stanovy.Nemůže mít dluhy.Nadace ve stanovách předepisuje způsob investování majetku a způsob distribuce příjmů beneficientům.
Kapitál nadace je chráněný před exekučními i soudními rozhodnutími.

SOUKROMÁ NADACE

Účelem soukromé nadace je ochrana majetku a zajištění trvalého příjmu beneficientů.
Nadace je spravována správní radou, jejíž odměna je 2% z ročního zisku. Nedostává žádné jiné odměny.
Nadace nemůže podnikat. Její příjmy plynou z nákupu, pronájmu a prodeje nemovitostí. Dále z vázaných vkladů ve zlatě.

PROČ BÝT BENEFICENTEM NADACE

Beneficient získává každý rok rentu ve výši 50% čistého zisku nadace. Druhá polovina ročního zisku 50% se použije na navýšení kapitálu beneficienta.
Podíl beneficienta v nadaci se automaticky dědí na potomky
podle zákona nebo podle přání beneficienta.
I děti mohou být beneficienty nadace. Rentu mohou pobírat až po dovršení 18. roku života.Právo znemožňuje, aby beneficient svůj majetek rozházel, utrácel nerozumně.
Po výplatě renty může utrácet okamžitě.

příklad s reivesticí- vklad 1000 švyc.franků
1 rok zisk 1000 celkem 2000
2 rok zisk 2000 celkem 4000
3 rok zisk 4000 celkem 8000
4 rok zisk 8000 celkem 16000
5 rok zisk 16000 -ted uz 50% vyberete na rentu, 50% se vám připíše.Máte teda 8000 CHF = po 12 mesíců vybíráte cca 666 CHF coz je asi 17 333 kc.

6 rok zisk 24000 -ke vkladu 12 000  CHF a renta 12 000 CHF a tak dál…..

JAK SE STÁT BENEFICENTEM

Napište na lukes.jindra@seznam.cz
vaše jméno,telefon s předvolbou a mail.

Kontakt předám českým poradcům nadace,kteří vás kontaktují a poté pokud budete o investici v nadaci 1000 CHF najednou nebo postupně skutečně stát a být tak beneficentem nadace, registrace bude provedena a příjde vám mail s login kodem a dočasným heslem.

VÍCE INFO- http://foundationnews.net/cs/
VIDEO- https://www.youtube.com/watch?v=zFq8iZbxRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=2PfEdI51sUw
STRÁNKA NADACE-https://nayagroup.org/

EMAIL-lukes.jindra@seznam.cz

inzeruje: Jindřich Lukeš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *